אובל יעוץ ותכנון הנדסי

תחומי פעילות

הידרולוגיה

הידרולוגיה ניקוז וניהול נגר עילי

עריכת תוכניות אב ונספחי ניהול נגר עילי וניקוז לתכניות מתאר, תב"ע והיתרי בנייה. תכנון ועריכת דוחות לניהול נגר עילי עירוני וגיבוש פתרונות השהיה ויסות וחלחול.

מודלים הידרולוגים

מודלים הידראוליים

בנייה והרצה של מודלים הידראוליים לזרימות בתוכנות מתקדמות לניתוח פשטי הצפה וקביעת מפלסי מים, עומק, מהירות הזרימה ועוד.

סקר סיכונים

סקרי סיכונים

עריכת סקרי סיכונים מקיפים עבור תשתיות קיימות ומתוכננות ומתקנים שונים, כתוצאה מפריצת מאגרים, בריכות מים, סכרים, תשתיות זורמות והצפות מנחלים.

מניעת הצפות והסדרת נחלים

הסדרת נחלים

תכנון להסדרת נחלים ועורקי זרימה, תוך התייחסות להיבטים אקולוגיים, נופיים וגיאוטכניים.

תכנון מאגרים וסכרים

תכנון מאגרים וסכרים

תכנון כללי ומפורט למאגרים וסכרים לצורכי אספקת מים לשתייה וחקלאות, איגום וריסון שיטפונות, בריכות אידוי וטיפול במים, תכנון סוללות הגנה מפני שיטפונות והטיית ערוצי זרימה.

הנדסה אזרחית

הנדסה אזרחית

תכנון כללי ומפורט של תשתיות מים עיליים וניקוז, כולל בין היתר מעבירי מים, מעבירים מים איריים, תעלות עפר, תעלות בטון, מערכות ניהול והולכת נגר, פתרונות איגום, השהיה והחדרה של נגר עילי.