חברת אובל פרויקט יבנה תמונה רוחבית

שדרוג צנרת ומגלשים לאתר החדרה יבנה 1ד | הנדסה אזרחית

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: הנדסה אזרחית

תיאור: אתר ההחדרה יבנה ד1 מיועד לטיפול שלישוני בהחדרת המים לתת הקרקע ע"י הצפה של בריכות רדודות מעל מצע חולי מחלחל.

אתר ההחדרה נבנה לפני שנים רבות ונדרשה עבודה מקיפה לשדרוג כל מערכת הצנרת והאביזרים באתר.

העבודה כללה תכנון מפורט לביצוע קווים מחברים ומחלקים חדשים, מפרטי כניסה לכל בריכה, מגלשי חירום ותכנון עבודות חשמל לפיקוד ובקרה על כל בריכה וכן מיקום מצלמות לשליטה מרחוק על המצב התפעולי של האתר.