חברת אובל תמונה רוחבית סקרי סיכונים

סקרי סיכונים

הפיתוח והבינוי המואצים המקודמים בימים אילו בארץ ובעולם, מעלים צורך משמעותי בהקמה ובשדרוג תשתיות רבות כגון מאגרי מים, סכרים, מאגרי וויסות, בריכות, מט"שים, הסדרות נחלים ועוד. מעבר ליתרונות המספקים תשתיות אילו, פיתוח תשתיות מים כגון מאגרים, סכרים, בריכות וכו', יכול להוות במקרים מסוימים גם סיכון לחיי אדם ולרכוש, כאשר מתרחשים כשלים במבנה המתקן או כתוצאה מתפקוד ותפעול לקוי.

חברת 'אובל' מבצעת ועורכת סקרי סיכונים מקיפים, עבור סיכוני הצפה כתוצאה משיטפונות ו\או מכשל בתשתיות ומתקנים שונים.

דוגמאות בהם מבוצע סקר סיכונים הינם:

  • פריצות מאגרים וסכרים – כאשר מתרחש כשל במבנה המאגר או סכר, כתוצאה מתכנון, ביצוע או תפעול לקוי, עלולה להתרחש קריסה של דופן המאגר, וכתוצאה מכך זרימת מים חריגה כלפי חוץ, אשר מהווה סיכון לסביבת המאגר ויכולה לייצר פגיעות ברכוש ואף בנפש.
  • פריצת בריכות מים – כיום מוקמות בריכות אגירת מים בנפחים גדולים מבעבר (5,000-10,000 מ"ק), בריכות אלו ממוקמות לרב באזורים גבוהים בקרבת תשתיות וערים. כשל קונסטרוקטיבי בדופן הבריכה, כתוצאה מביצוע לקוי ו\או רעידת אדמה, יכול לגרום לפריצה פתאומית של מים בכמות גדולה ולסיכון סביבת הבריכה.
  • הצפות מנחלים ותשתיות זורמות אחרות – ההתחממות הגלובלית והיקף הבינוי המואץ, מעלים את תדירות ועוצמת השיטפונות המתרחשים בנחלים. הצפות הן אחד מגורמי הסיכון הגדולים ביותר הקיימים היום לרכוש וחיי אדם.

העבודה כוללת ניתוח גורמי הסיכון, ניתוח מנגנוני הכשל הפוטנציאלים במתקן, בחינת השפעת הזרימה כתוצאה מכשלים שונים על האלמנטים המושפעים מסיכון דוגמת תשתיות, בינוי, שטחים חקלאיים וכמובן סיכון לחיי אדם.

ניתוח הסיכונים כולל בחינת מספר רב של תרחישי כשל שונים וסיווג האזורים במרחב לפי רמות סיכון שונות. במידת הצורך מבוצע גם ניתוח כלכלי להיקף הסיכונים לחיי אדם ונזקים שונים לתשתיות, מתקנים ומבנים אחרים כתוצאה מהצפות. בנוסף, פעמים רבות, מבוצעת בחינת פתרונות הגנה מפני כשלים במתקנים הנדסיים כגון סכרים ומאגרים, המלווה בתכנון עקרוני ומפורט לפתרון הנבחר.

ניתוח הסיכונים מבוצע על פי סטנדרטים בינלאומיים מקובלים, בעזרת תכנות הידראוליות מתקדמות ומוכחות. הכנת סקרי סיכונים דורש ידע וניסיון רב בפרקטיקות ותקנים בינלאומיים לסקרי סיכונים, בנייה והרצה של מודלים הידראוליים, וידע כולל בהנדסה אזרחית לניתוח מנגנוני הכשל האפשריים.

נשמח לסייע וללוות אתכם בתהליך הכנת סקר סיכונים.

פרויקטים בסקרי סיכונים: