חברת אובל, סכר צאלים תמונה רוחבית

סיכוני פריצה מאגר צאלים | סקרי סיכונים

לקוח: מקורות

תחום: סקר סיכונים

תיאור: מאגר צאלים הינו מאגר קיים המתוכנן לעבור שיקום הנדסי בשנים הקרובות. כחלק מתכנון שיקום המאגר, בוצע ניתוח הנדסי של מספר תרחישי כשל שונים בסוללות המאגר ובחינה של התפשטות גל הפריצה כתוצאה מכשלים שונים. במסגרת עבודה זו בוצע שימוש במודלים הידראוליים מורכבים כמו כן, נערך סיווג רמות הסיכון לחיי אדם ורכוש במרחב התפשטות הזרימה ביחס למהירויות המים ועומקי המים שנצפו במודל בהתאם לתקנים מקובלים. עבודה זו מהווה כלי תומך החלטה למקבלי ההחלטות בנוגע לסיכון הפוטנציאלי מהמאגר ביחס ליתרונות בהקמתו.