חברת אובל, פרויקט ביכורים, תמונה רוחבית

נספח ניקוז וניהול נגר עבור תחמ"ש ביכורים, חיפה | הידרולוגיה ניקוז וניהול נגר

לקוח: דוקוב פולק אדריכלים מטעם חברת החשמל

תחום: ניקוז וניהול נגר

תיאור: במסגרת הקמת תחנת משנה חדשה ברחוב האסיף בחיפה הועלתה דרישה ע"י העיירה לנספח ניהול נגר בהתאם להנחיות המרחביות של העירייה.

הפתרון המוצע כלל מערכת ניקוז היקפית בשני מישורים – תעלה פתוחה על קרקעית להגנה מפני נגר עילי ורצועת ניקוז וצינור שרשורי תת קרקעי לניקוז מי התהום הניקויים כנגד קיר התחנה החצוב בהר.

מערכות הניקוז מפנות את הנגר למערכת איגום תת קרקעית בחזית התחנה כחלק ממערך ניהול הנגר בפרויקט הנותן מענה לכ- 350 קוב/יום.