מודלים הידראוליים חברת אובל תמונת רוחב

מודלים הידראוליים

ההתחממות הגלובלית מעלה אתגרים רבים, ביניהם גם עליה בתדירות ובעוצמת השיטפונות. שילוב עם פיתוח מואץ המתרחש כיום, יכול לגרום להתפתחות ועלייה בהיקף ההצפות, בנזקים ובסיכון לחיי אדם ורכוש.

חברת 'אובל' עושה שימוש נרחב במודלים הידראוליים מתקדמים לצורך ניתוח זרימות בכל המערכות הקיימות הכוללות בין היתר:

  • פשטי הצפה בשטחים פתוחים, חקלאיים ועירוניים – המודל מציג ניתוח הצפות קיימות ופוטנציאליות במרחב, תוך ניתוח ההשפעה על פיתוח קיים ומתוכנן וסיווג רמות סיכון לרכוש וחיי אדם.
  • בחינת מערכות הניקוז – המודל ההידראולי מאפשר ניתוח יכולת מערכת הניקוז הקיימת להתמודדות עם עוצמת הגשמים והזרימות הפוטנציאליות. הניתוח כולל בין היתר, את אפיקי הנחלים ואפיקי זרימה בכלל, צנרת ניקוז עירונית, מעבירי מים, קולטני ניקוז וכדומה.
  • בחינה, תכנון ושדרוג מתקנים הידראוליים – בעזרת המודלים ההידראוליים ניתן לנתח את השינויים הנדרשים במערכת הניקוז או הבינוי בכדי לצמצם נזקי הצפה וסיכון לחיי אדם ורכוש. כמו כן, חסכון בעלות הקמת מתקנים הידראוליים כגון גשרים, מעבירי מים, תעלות ניקוז, צינורות וכו'.

במסגרת תהליך העבודה מבוצע ניתוח טופוגרפי מעמיק של המצב בשטח, איתור נקודות תורפה ועניין העלולות להוות סיכון להצפה, אפיון מתקנים קיימים ומתוכננים, ובנייה של מודל זרימה שלם המדמה את המצב הקיים או המתוכנן בשטח. בעזרת מודל זרימה מדויק, ניתן להעריך את ההשפעות הפוטנציאליות האפשריות כתוצאה מהצפה וניתוח מנגנונים אפשריים לצמצום הסיכונים ככל הניתן.

הדמיה הידראולית בעזרת מודל זרימה הינו תהליך מורכב הדורש ידע וניסיון רב בתחום. התהליך חשוב מאוד בפרויקטים בהם קיים סיכון להצפות, במקרים בהם נדרשת בניית מרתפים תת קרקעיים, בקרבת תשתיות שונות לנחלים ועוד. לעובדי חברת 'אובל' ניסיון של יותר מעשור בבניית מודלים הידראוליים ושילובם בהליך התכנון לחיזוק מהימנות הפתרון מחד ומאידך, מניעת תכנון יתר והוצאות מיותרות ליזם.

נשמח לסייע, לייעץ וללוות אתכם בתהליך.

פרויקטים במודלים הידראוליים: