מאגר תמנע

מאגר תמנע | מאגרים וסכרים

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: מאגרים

תיאור: מאגר תמנע הינו מאגר מי שתייה וחקלאות בנפח כולל של 200,000 קוב.

העבודה כללה את כל שלבי התכנון במקורות החל מתכנון כללי וכלה בתכנון מפורט לביצוע כולל פיקוחים עליונים באתר.

העבודה כללה תכנון כל עבודות העפר, הצנרת, הבטונים, החשמל ומרכיבי נוף ושימור הסביבה. כמו כן, למאגר קיים כיסוי צף משולב עם מערכת ניקוז ומפוחים לצרכי ניקיון ותפעול.