חברת אובל מאגר צופר תמונה רוחבית

מאגר צופר | מאגרים וסכרים

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: מאגרים

תיאור: מאגר צופר (מאגר דרך הבשמים) הינו מאגר מי שתייה בנפח כולל של 200,000 קוב.

העבודה כללה את כל שלבי התכנון במקורות החל מתכנון כללי וכלה בתכנון מפורט לביצוע כולל פיקוחים עליונים באתר.

העבודה כללה תכנון כל עבודות העפר, הצנרת, הבטונים, החשמל ומרכיבי נוף ושימור הסביבה. כמו כן, למאגר קיים כיסוי צף משולב עם מערכת ניקוז ומפוחים לצרכי ניקיון ותפעול.