מאגרים וסכרים

מאגרים וסכרים

למאגרי מים מגוון רחב של שימושים הכוללים איגום לצרכי שתייה, חקלאות, תעשייה, דגה, צרכים הידרואלקטריים, מתקני וויסות שטפונות וצרכים סביבתיים.

לכל אחד מהשימושים הללו היבטי תכנון שונים ודרישות הידרולוגיות והידראוליות שונות.

חברת 'אובל' מבצעת תכנון כללי ומפורט לכל סוגי המאגרים וכן מבצעת תכנון לסכרים וסוללות הגנה מפני שיטפונות.

התכנון דורש הפעלת קבלני משנה תוך אינטגרציה והטמעת כלל המרכיבים בתכנון.

עולמות התוכן המקצועיים הנכללים בתכנון המאגר הם רבים וכוללים בין היתר את הנושאים הבאים:

  • גיאוטכניקה – אפיון השתית והמסלע עליו המאגר ממוקם, קביעת חתך סוללה, אפיון סוגי הקרקעות השונות לבניית הסוללות לרבות מתן הנחיות לאופן היישום בשטח.
  • הידראוליקה – ביצוע מאגר דורש הטמעה של אלמנטים הידראוליים רבים כגון צנרת כניסה/יציאה/ריקון, מתקני גלישה, מתקני שבירת אנרגיה ועוד. התכנון כולל אפיון כלל האלמנטים ותכנון יעיל ובטיחותי.
  • קונסטרוקציה – במאגר מים אלמנטים רבים מבטון הדורשים תכנון יישום ברזל, איטום ועמידה בעומסי מים ואיטום.
  • חשמל ובקרה – הטמעת מערכות חשמל ובקרה עבור מגופים, מדי מים, תחנות שאיבה, מערכות ניקוז ומפוחים כחלק אינטגרלי מתפקוד המאגר.
  • נוף – תכנון נופי כמענה לדרישות הירוקים והלקוח, כולל פיתוח נופי ע"ג סוללות המאגר וסביבתו בכדי למנוע פגיעה בנוף.
  • סטטוטוריקה – בחלק לא מבוטל מן המקרים תכנון המאגר דורש הליכי הוצאת היתר ואף תב"ע חדשה.

חברת אובל כוללת גם נושא זה כחלק מתכנון הוליסטי של המאגר

  • בנוסף לאלה ישנם נושאים רבים הדורשים התחשבות בתכנון כגון: ניקוז, מערכות מיגון, הגנה קטודית, אקולוגיה ועוד רבים אחרים.

העבודה כוללת את כל שלבי התכנון, החל משלב מקדים לבחינת חלופות וניתוח הפוטנציאל ההידרולוגי, דרך תכנון כללי לקביעת אומדנים ומשמעויות הנדסיות ראשוניות, וכלה בתכנון מפורט לביצוע. מהנדסי החברה מלווים את הביצוע ומבצעים פיקוח עליון בנק' מפתח בשלב הקמת הפרויקט עד שלב המסירה ללקוח.

נשמח לסייע ולתכנן עבורכם את המתקן הנדרש לכם.

פרויקטים במאגרים וסכרים: