חברת אובל, תמונה רוחבית פרויקט נחל עוז

חלופות להגנות מפריצת מאגר נחל עוז | מודלים הידראוליים

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: מודלים הידראוליים

תיאור: מאגר נחל עוז מתוכנן לעבור שיקום והכשרה לפעילות מחודשת, זאת לאחר שבשנת 2001 אירעה פריצה בדופן המאגר וכתוצאה מכך נגרמו נזקים רבים בסביבת המאגר.

כחלק משיקום המאגר, נערך סקר סיכונים לפריצה כאשר מסקנות הסקר הדגישו את הצורך בהגנות על הישובים עלומים ונחל עוז מכשל נוסף במאגר. בהתאם לכך בוצעה בחינה מעמיקה של פתרונות הגנה שונים דוגמת סוללת הגנה סביב המאגר בעזרת מודלים הידרוליים ממוחשבים לבחינת התפשטות המים במרחב והתמודדות מתקן ההגנה עם גל הפריצה הפוטנציאלי מהמאגר.