חברת אובל נחל גמליאל תמונה רוחבית

הסדרת נחל גמליאל | הסדרת נחלים

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: הסדרת נחלים

נחל גמליאל מהווה אפיק ניקוז ראשי לסביבתו. בשנים האחרונות חלה האצת בינוי בשטח אגן הנחל אשר השפיעה על עוצמה ותדירות ההצפות מהנחל. לאור כך יזמה רשות ניקוז שורק-לכיש הסדרה אקו-הידרולוגית של הנחל לאורך כ-13 ק"מ, מהפיצול מנחל שורק במזרח, דרך כביש 40, 410, 42 ועד כביש 4. שיקום הנחל כלל הסדרתו להעברת ספיקות שיא בהסתברויות נמוכות, התאמת חתכי הנחל לצמחייה הקיימת ושיקום נופי כך שיתאים לשימושי הקרקע בסביבת הנחל ושילובו במרחב הכפרי והחקלאי.