חברת אובל הסדרת נחלים

הסדרת נחלים

בשנים האחרונות עולה תדירות ההצפות ועוצמתם, אשר גורמת לפגיעה כלכלית חמורה ולעיתים גם לפגיעות בנפש.

הסיבות המרכזיות לעליה בהיקף ההצפות הינן:

עליה בשטחי הבינוי באגני הניקוז למול שטחים פתוחים, תיעול של נחלים במובלים סגורים או חתך מצומצם באזורים בנויים וירידת יכולת ההולכה של הנחלים ולבסוף שינויי אקלים המביאים להתחזקות עוצמות הגשמים.

על נושא טיפול, תחזוקה ושימור הנחלים אמונות רשויות הניקוז אשר לאחרונה מקדמות ביתר שאת תכניות להסדרת נחלים בכל רחבי הארץ, תוך שיפור האקולוגיה הנחלית והנגשת הנחל, לתועלת הסביבה והתושבים.

מטרות תכנית הסדרת הנחל הינה:

  • יצירת ערוצי זרימה להולכת כמויות הנגר הנדרשות לניקוז האגן.
  • הסדרת פשטי ההצפה, כך שלא יציפו אזורי מגורים מחד ומאידך יציפו שטחים פתוחים המסוגלים לווסת ספיקות השיא בנחלים ולצמצם נזקים במורד.
  • הכרזה ושימור שטחי הנחל ושטחי ההצפה בקרבתו בכדי להכיל את ההצפות הפוטנציאליות ולצמצם פגיעה של הצפות במקומות לא רצויים.
  • שימור המרקם האקולוגי ויצירת\שמירת מסדרונות אקולוגיים.
  • יצירת והנגשת אזורי טיילות ונוף לשימוש הקהל הרחב.

 

הסדרת נחלים הינו תהליך אינטגרטיבי של תכנון מול בעלי העניין כמו רשויות אזוריות ומקומיות, גופים לשמירה על הסביבה, אקולוגיה נוף וכדומה. הליך התכנון דורש ידע במגוון תחומים ביניהם הידרולוגיה, הידראוליקה, הנדסה, אקולוגיה, נוף וכדומה וניסיון בעבודה מול הרשויות השונות.

לחברת אובל ידע וניסיון רב בתחום תכנון הסדרת הנחלים וניתוח הידראולי להבטחת זרימה תקינה בנחל ומניעת הצפות ונזק סביבתי.

לחברת אובל ניסיון בהפעלה ועבודה עם יועצים שונים בהיבטים רבים הקשורים להסדרת הנחל כגון:

  • ייעוץ גיאוטכני לקביעת סיכון למבנים באזורי הצפה.
  • ייעוץ אקולוגי לאפיון מיני צומח ובעלי החיים בסביבת הנחל וקביעת חתך נחל המשרת גם את הצרכים האקולוגים.
  • ייעוץ נופי להשתלבות האפיק עם הסביבה הטבעית והסדרת שימושים שונים כמו טיילות ונוף.

נשמח ולייעץ לעמוד לרשותכם לאורך כל תהליך תכנון הסדרת הנחלים.

פרויקטים בהסדרת נחלים: