חברת אובל תמונה רוחבית תחום הידרולוגיה

הידרולוגיה ניקוז וניהול נגר

בשנים האחרונות תחום הניקוז וניהול הנגר בישראל הפך לגורם משפיע ורלוונטי בכל תכנית פיתוח ובינוי המקודמת בארץ בכל מסלולי התכנון השונים.

הניתוח ההידרולוגי של אזור העבודה והסביבה המשפיעה עליו, הינו הנדבך המרכזי עליו מתבססים פתרונות הניקוז וניהול הנגר בכל פרויקט. סקירה הידרולוגית מקיפה ומדויקת תצביע על היקף הפתרונות הנדרשים להטמעה בתכנית הניקוז ויכולה למנוע נזקי הצפות מחד אך גם למנוע תכנון יתר מאידך.

חברת 'אובל' עוסקת רבות בהידרולוגיה ותחומי הפעילות שלה כוללים בין היתר:

 • עריכת סקרים הידרולוגים כבסיס לתכנון ניקוז ומתקנים הידראוליים עבור תכניות בינוי, תשתיות כגון כבישים/מסילות ברזל, תשתיות חשמל, ביוב מים וכו'.
 • עריכת תכניות אב לניקוז עירוני ותכניות אב אגניות כולל ניתוח הידרולוגי מעמיק, ניתוח מצב קיים של מערכת הניקוז, מיפוי בעיות קיימות, גיבוש מתווה מדיניות תכנונית מוצעת והנחיות לתכנון.
 • יעוץ וליווי תכניות מתאר הנדסיות ותב"עות מפורטות לאורך כל שלבי התכנון, ניתוח החלופות ועיבוד חלופה נבחרת בהקשר של ניהול נגר עילי וניקוז. כולל עריכת נספחי ניקוז, תכנון כללי ומפורט, וליווי צמוד של הלקוח עד אישור התכנית.
 • עריכת דוחות לניהול נגר עירוני לצורך קבלת היתר בנייה, תוך עמידה בהנחיות מנהל התכנון ו/או הנחיות מרחביות אחרות ככל שישנן.
  העבודה כוללת תכנון פתרונות מגוונים וחדשנים לניהול נגר תוך עמידה ביעדי ניהול הנגר הנדרשים מכל התכנית. פתרונות ניהול הנגר אותם אנו משלבים בתוכניות מגוונים מאוד וכוללים פתרונות הנדסיים מורכבים לצד פתרונות מבוססי טבע המשתלבים בפיתוח הנופי בשטח התכנית.

בין הפתרונות אותם אנחנו מציעים ניתן למצוא:

 • איגום עילי והשהייה בתוואי הזרימה ע"י בניית טרסות, שקעים מקומיים ואף הקמת שלוליות חורף עירוניות בשצ"פים וכיכרות.
 • ביצוע תעלות חלחול (תעלה צרפתית) משולבות עם ניקוז תת קרקעי.
 • ביצוע החלפות קרקע במצע גרנולרי/אדמת מבנה להגדלת נפח הנגר המושהה בשטח המגרש.
 • הטמעת מערכות מודלריות תת קרקעיות לאיגום מים בנפחים משמעותיים מתחת למרצפות, כבישים וחניות בשטח המגרש.
 • ביצוע קידוחי חלחול והחדרה (לתווך הרווי והבלתי רווי), לפינוי נגר ולהעשרת מי התהום תוך התחשבות מלאה באילוצים ההנדסיים ומגבלות הקרקע והמסלע בפרויקט.

נשמח ללוות אתכם ולתת את השירות הטוב ביותר בהכנת דוחות הידרולוגיה, ניהול נגר וניקוז.

פרויקטים בהידרולוגיה וניקוז: