חברת אובל פארק אריאל שרון תמונה רוחבית

בחינת תרחישי סיכון ובקרת תכנון לפארק אריאל שרון | סקרי סיכונים

לקוח: נתיבי ישראל

תחום: סקר סיכונים

תיאור: לצורך מיתון שיטפונות בתעלת איילון ובמטרופולין תל אביב, מתוכנן מאגר וויסות בנפח כולל של 6.2 מיליון מ"ק וסכר בעל 6 שערים הידראוליים באזור פארק אריאל שרון. כחלק מתכנון המתקן ואישורו, בוצעה בחינה של מספר תרחישי סיכון כתוצאה מאירועים הידרולוגים שונים על סביבת המאגר. בחינת הסיכונים בוצעה בעזרת מודלים הידראוליים מורכבים בהם הוטמע התכנון המוצע של המתקן ונערכו בדיקות מקיפות להשפעתו של המתקן על המרחב.

בנוסף, בוצעה בקרת תכן מעמיקה על התכנון המוצע של כלל המתקנים והתאמתם לעמידה בתקנים המחמירים ביותר למבנים מסוג זה.