חברת אובל נחל הדס תמונה רוחבית

בחינת פשט ההצפה בנחל הדס | מודלים הידראוליים

לקוח: ITS

תחום: מודלים הידראוליים

תיאור: לצורך בינוי באזור התעשייה המזרחי של כפ"ס, נדרש לבחון את מפלסי ההצפה מנחל הדס והצעת פתרונות למניעת הצפות באזור לצורך שמירה על חיי אדם ורכוש. לצורך כך בוצעה בנייה והרצה של מודל הידראולי מתקדם לניתוח זרימות הכולל את כל התשתיות והמתקנים באזור להערכת מפלס פשט ההצפה מהנחל, כולל התייחסות למצבי תחזוקה שונים של מערכת הניקוז באזור.