בחינת כושר הולכה בבריכות אידוי במפעלי ים המלח

בחינת כושר הולכה בבריכות אידוי במפעלי ים המלח | מודלים הידראוליים

לקוח: אקולוג הנדסה – עבור מקורות

תחום: מודלים הידראוליים

תיאור: לצורך שיפור כושר ההולכה בבריכות האידוי בים המלח וצורך תפעול המערכת ביעילות, בוצעה בחינה הידראולית באמצעות מודלים. הבחינה בוצעה באמצעות בנייה, הרצה וכיול של מודל הידראולי המציג את כושר ההולכה הקיים בבריכה ובוחן השפעות שונות של שינוי טופוגרפי של קרקעית הבריכה על כושר ההולכה בבריכה. המודל מאפשר למקד ולייעל את פעולות התחזוקה כך שישפרו את התפעול באופן המשמעותי ביותר, ויהוו כלי תומך החלטה בנוגע לתחזוקה ופינוי המלח בקרקעית הבריכות באופן היעיל ביותר.

העבודה כללה ניתוח נתוני התכן ההידרולוגים, מיפוי תשתיות ניקוז קיימות כולל תעלות, מעבירי מים ומובלי ניקוז, והרצת מודל הידראולי לקביעת מפלסי פשט ההצפה.