חברת אובל פרויקט קרית משה תמונה רוחבית

בחינת הצפות לקביעת מפלס בתחמ"ש קרית משה | מודלים הידראוליים

לקוח: דוקוב פולק אדריכלים מטעם חברת החשמל

תחום: הידרולוגיה וניקוז

תיאור: במסגרת הקמת תחנת משנה סמוך לרחובות הועלתה דרישה לביצוע ניתוח הידראולי וקביעת מפלסי פשט ההצפה באזור המיועד להקמת התחמ"ש לצורך קביעת מפלסי הבינוי של התחנה.

העבודה כללה ניתוח נתוני התכן ההידרולוגים, מיפוי תשתיות ניקוז קיימות כולל תעלות, מעבירי מים ומובלי ניקוז, והרצת מודל הידראולי לקביעת מפלסי פשט ההצפה.